backgroundtop
Logo van deschouders.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE SCHOUDERS / INKLEMMING ROTATOR CUFF (impingement)

INKLEMMING ROTATOR CUFF (impingement)

 

De pezen van de schouder kunnen ingeklemd raken in de ruimte tussen het dak van de schouder en de bol van de bovenarm.

Symptomen inklemming rotator cuff:

Pijn in bovenarm aan voorzijde of zijkant, pijn bij bovenhandse bewegingen, ‘s nachts pijn.

Onderzoek en diagnose bij inklemming rotator cuff:

Lichamelijk onderzoek, op röntgenfoto is mogelijke kalkafzetting te zien, mri-scan of echografie.

Conservatieve behandeling inklemming rotator cuff:

Diverse behandelmogelijkheden, vaak afhankelijk van de oorzaak en ernst van de klachten: fysiotherapie met oefentherapie, shockwave therapie, eventueel Barbotage behandeling.

Als er sprake is van een slijmbeursontsteking kan dit behandeld worden met ontstekingsremmende medicatie of injectie in de slijmbeurs.

Operatieve behandeling inklemming rotator cuff:

Kijkoperatie van de schouder. Een Neerplastiek is een mogelijke operatietechniek. Deze operatie wordt door een revalidatie met fysiotherapie gevolgd. De totale hersteltijd is ongeveer een half jaar.

 

 

De rotator cuff (ook wel rotatorenmanchet genoemd) bestaat uit vier dieper gelegen schouderspieren waarvan de pezen als een manchet rondom de schouderkop zitten. De rotator cuff bestaat uit de m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis en de m. teres minor. Deze spieren zijn belangrijk voor de rotatiebewegingen van de bovenarm, maar ook het heffen van de arm. Daarnaast zorgen de rotator cuff spieren voor de stabilisatie van de schouder in de ondiepe kleine schouderkom. Klachten van de Rotator Cuff die veel voorkomen zijn onder andere een scheur in een Rotator Cuff pees (Cuffruptuur) of een inklemming van een Rotator Cuff pees (Impingement).

Inklemming van de Rotator Cuff pees is één van de meest voorkomende schouderklachten. Bij bewegingen van de schouder moeten de pezen van de Rotator Cuff in de nauwe ruimte tussen het dak van het schouderblad (Acromion) en de bol van de bovenarm (Humeruskop) glijden. In deze ruimte kunnen de pezen ingeklemd raken en stilaan verdund en / of beschadigd worden. Als dit het geval is spreken we van inklemmingsklachten onder het schouderdak, ook wel bekend als subacromiaal impingement. Door de inklemming ontstaat er een ontstekingsreactie waarbij onder andere pijn en zwelling aanwezig is. De zwelling verergert op zijn beurt het inklemmen doordat de ruimte meer gevuld is. Vaak is er in het beginstadium sprake van een acute slijmbeursontsteking. In het geval dat de klachten chronisch van aard worden raken de slijmbeurs en de onderliggende pezen blijvend ontstoken.

Mechanische inklemming

 

 

 

 

 

 

 

Indien er geen achterliggende oorzaken een rol spelen bij de klachten wordt er gesproken van een primair impingement. Hierbij kan bijvoorbeeld de vorm van het schouderdak een rol spelen. De vorm van het schouderdak verschilt per mens. De vormen van het schouderdak zijn onderverdeeld in drie typen:

Type 1: De onderkant van het schouderdak is vlak

Type 2: De onderkant heeft een kromming overeenkomstig aan de onderliggende schouderkop

Type 3: De onderkant heeft een hoekige punt aan de voor-onderzijde van het schouderdak

Bij mensen met een Type 3 schouderdak (Acromion) kan bij het heffen van de arm de pees van de m. supraspinatus onder het botpunt doorschuren. Dit kan sneller tot een ontsteking of een scheur leiden.

Mechanische inklemming

 

 

 

 

 

 

 

Vaak zijn er redenen waarom een inklemming ontstaat en in dat geval spreken we over een secundair impingement. Hierbij kunnen de oorzaken onder andere instabiliteit van de schouder zijn, maar bijvoorbeeld ook een SLAP Laesie of overbelasting. Ook een verstoring van het bewegingspatroon van de schoudergordel, waarbij met name de positie van het schouderblad een rol speelt kan een rol spelen. Als er een verstoring van het bewegingspatroon van het schouderblad aanwezig is wordt er gesproken over een Scapula Dyskinesie.

Bij bovenhandse sporters wordt nog een andere vorm van impingement beschreven. Hierbij klemmen de pezen en / of de slijmbeurs niet aan de voorkant onder het schouderdak (Acromion) in, maar door de explosieve schouderbewegingen bij bijvoorbeeld een worp aan de achterzijde van het schouderdak. Hierbij spreken we over het zogenaamde posterieure impingement (ook wel het internal impingement genoemd). Dit kan ook leiden tot een (kleine) scheur in de pezen van de Rotator Cuff.

 

Symptomen inklemmingsklachten

Bij inklemmingsklachten kan er pijn in de bovenarm aanwezig zijn. Dit kan aan de voorzijde of zijkant waargenomen worden. De klachten worden geprovoceerd bij bovenhandse bewegingen of bij het sporten. De klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan zijn na een overbelasting bij bovenhandse bewegingen. Er kunnen ’s nachts pijnklachten aanwezig zijn als er op de schouder gelegen wordt.

 

Onderzoek en diagnose bij inklemmingsklachten

Aan de hand van een vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek kan de diagnose gesteld worden. Naast dit onderzoek kan verdere diagnostiek het beeld van de klacht verbeteren. Hierbij kan op een röntgenfoto kalkafzettingen te zien zijn. De kalkafzetting in de pezen is een gevolg van de peesontsteking. Daarnaast kan een mri-scan of echografie de diagnose ondersteunen.

Bij een secundaire impingementklacht is het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak van de klacht zou kunnen zijn. Hierbij is het lichamelijk onderzoek belangrijk. Zo kan er nagegaan worden in welke stand het schouderblad staat of beweegt. Verder is het belangrijk om na te gaan of er sprake is van bewegingsbeperkingen van de schouder.

 

Conservatieve behandeling inklemmingsklachten

Als er sprake is van een acute slijmbeursontsteking kan dit meestal door middel van rust en mogelijk ontstekingsremmende medicatie (NSAID) ondervangen worden. Het is eventueel mogelijk om een ontstekingsremmende injectie in de slijmbeurs te geven. Deze injectie mag maximaal driemaal herhaald worden.

Een chronische ontsteking bij secundair impingement geneest meestal niet door middel van rust, medicatie en eventueel een injectie omdat hierbij vrijwel altijd het bewegingspatroon van de schouder de ontsteking in stand houdt. Een injectie in combinatie met goede schoudergerichte fysiotherapie biedt in dergelijke gevallen meestal een goede kans van slagen.

Als er verkalking in de pees aanwezig is, dan behoeft dit over het algemeen geen verdere behandeling als deze van kleine aard is. Soms is de verkalking dermate groot dat de inklemming verergerd wordt. Er zijn een aantal behandelopties om deze verkalking aan te pakken. Zo is er schokgolftherapie (Shockwave Therapy) die mogelijk een goed effect bij dergelijke klachten heeft. Daarnaast is het mogelijk om de verkalking met een injectie onder echografie- of röntgencontrole aan te prikken zodat het in de slijmbeurs wegspoeld. Daarna wordt er een cortisoneninjectie in de slijmbeurs geplaatst. Deze methode wordt Barbotage genoemd. Veel mensen ervaren deze behandeling als een pijnlijke behandeling.

 

Operatieve behandeling inklemmingsklachten

Mochten secundaire oorzaken zijn uitgesloten en conservatieve therapie geen bevredigend effect hebben, dan kan er overgegaan worden op een operatieve ingreep.

De Neerplastiek (acromioplastiek) is een operatie waarbij het inklemmen van de slijmbeurs en de pezen verholpen kan worden door het maken van meer ruimte tussen het schouderdak en de schouderkop door de slijmbeurs te verwijderen (Bursectomie) en door wat bot van het schouderdak weg te halen. Tegenwoordig gebeurt deze operatie via een kijkoperatie (arthroscopie). Theoretisch is het mogelijk dat de arm na de operatie direct weer goed bewogen kan worden, echter bekend is dat er enige tijd nodig is voor de revalidatie na een dergelijke operatie. In sommige gevallen wordt er een periode slinggebruik (soort mitella) voorgeschreven. Mensen merken vaak in de eerste weken al een verbetering van de schouderklachten. Na ongeveer een half jaar zijn de klachten over het algemeen goed verdwenen. Het wordt aangeraden een revalidatietraject onder begeleiding van de fysiotherapeut te volgen.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL