backgroundtop
Logo van deschouders.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE SCHOUDERS / KRAAKBEENRING (Labrum)

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

KRAAKBEENRING

(Labrum)

De kom van de schouder wordt vergroot door een kraakbeenring (het Labrum).

Door een verkeerde beweging kan het labrum klem komen te zitten tussen de kom en de kop van de bovenarm, waardoor het labrum kan scheuren.

Symptomen labrumletsel:

Meestal door val op schouder of plotselinge ruk aan de arm (trauma) veroorzaakt of door overbelasting.
Instabiel gevoel schouder, scherpe pijn in schouder, zeurend of vermoeid gevoel in schouder, pijn bovenhandse bewegingen

Onderzoek en diagnose bij labrumletsel:

Lichamelijk onderzoek, mri-scan met contrastvloeistof

Conservatieve behandeling labrumletsel:

Fysiotherapie

Operatieve behandeling labrumletsel:

Bij een kijkoperatie (arthroscopie) wordt het gescheurde labrum teruggehecht, vervolgens revalidatie bij een fysiotherapeut.
De eerste 4 tot 6 weken wordt de arm ondersteund door een sling. Totale revalidatie duurt 6 a 9 maanden.

De kom van het schoudergewricht wordt vergroot door een kraakbeenring (het Labrum). Hierdoor past de grote kop beter in de kleine kom wat resulteert in meer stabiliteit van het schoudergewricht. Het Labrum is zacht materiaal en bestaat uit kraakbeen en bindweefsel. Door verkeerde bewegingen kan het Labrum klem komen te zitten tussen het kommetje en de kop van de bovenarm (humerus). Als dit fenomeen optreedt, kan het Labrum scheuren. Er zijn enkele pezen die op het Labrum aanhechten. Daarnaast hecht ook het kapsel op het Labrum aan.

Aanzicht loodrecht op de rechter schouder:
meniscusscheuren.jpg

Symptomen labrumletsel

De meeste letsels aan het Labrum worden door een trauma veroorzaakt. Hierbij kan gedacht worden aan een val, een plotselinge ruk aan het gewricht of een krachtige reikende beweging.

Daarnaast kan een scheur van het Labrum ten gevolge van langdurige overbelasting veroorzaakt worden. Dit fenomeen wordt onder andere bij bovenhandse sporters gezien.

Instabiliteitsklachten kunnen ook als gevolg hebben dat het Labrum beschadigd raakt of scheurt.

Een scheur van het Labrum kan een scherp gevoel in de schouder geven en het gevoel van instabiliteit geven of het gevoel dat er iets klem zit in de schouder. Dit gevoel kan gevolgd worden door een zeurend of vermoeid gevoel in de schouder of bovenarm. Dit gevoel trekt meestal na een aantal minuten weer weg.

Er kan sprake zijn van pijn bij bovenhandse bewegingen. Hierbij kan bijvoorbeeld het gevoel aanwezig zijn dat de schouder klem zit bij het optillen van de arm. De pijn kan ’s nachts aanwezig zijn en de patiënt kan ervaren dat hij / zij niet op de schouder kan liggen. Naast de pijn kan er sprake zijn van krachtsverlies.

Er worden vier verschillende Labrumletsels onderscheiden. Te noemen zijn:

Bankart Laesie

Bij een Bankart Laesie is het onderste deel van de kraakbeenring beschadigd en vaak zelfs losgelaten van de schouderkom. Dit wordt het inferieure deel van het Labrum genoemd. Hierdoor is de schouder minder stabiel.

HAGL Laesie

Dit letsel is een afscheuring (avulsie) van het Inferior Glenohumeral Ligament (IGHL), het onderste deel van het kapsel. Dit onderste kapselcomplex is als het ware een hangmat waarin de kop van de bovenarm hangt. Als dit afscheurt aan de kant van de kop wordt dit een HAGL (Humerale Avulsie Glenohumerale Ligament) laesie genoemd.

SLAP Laesie (Superior Labrum Anterior to Posterior Letsel)

Bij een SLAP Laesie is het bovenste deel van de kraakbeenring beschadigd en vaak zelfs losgelaten van de schouderkom. Dit wordt het Superieure deel van het Labrum genoemd. Anterior betekent de voorkant en Posterior de achterkant. Soms is naast de kraakbeenring ook de aanhechting van de lange kop van de biceps beschadigd.

De SLAP Laesie wordt in vier typen onderscheiden:

Type 1: (degeneratieve) scheur van het superieure labrum
Type 2: Luxatie naar superior: Labrum en de lange kop van de bicepspees zijn losgeschoten
Type 3: Luxatie naar inferior: Buckethandle scheur (flapscheur) van het superieure Labrum
Type 4: Luxatie naar inferior: Met uitloop van de Labrumscheur tot in de bicepspeesaanhechting
meniscusscheuren.jpg

 

Onderzoek en diagnose bij labrumletsel

De arts zal een vraaggesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek doen en aan de hand daarvan kan het vermoeden van een scheur van het Labrum bestaan. Bij het lichamelijke onderzoek zijn er verschillende testen van de schouder die de symptomen van dergelijk letsel kunnen opwekken.

Als de arts vermoed dat er sprak is van een scheur van het Labrum kan dit door middel van een rontgen in combinatie met een mri-scan worden vastgesteld. Het is belangrijk dat er een mri met contrastvloeistof (arthrografie) gemaakt wordt, aangezien op deze manier het Labrum goed zichtbaar is.

 

Conservatieve behandeling labrumletsel

Afhankelijk van het letsel kan er de keuze voor een conservatieve behandeling (niet-operatief) of een operatieve behandeling gemaakt worden.

De conservatieve behandeling zal onder begeleiding van een fysiotherapeut gericht zijn op de voorwaarden voor de schouder om goed te bewegen. Dit houdt in dat de schouder indien deze bewegingsbeperkingen heeft, gemobiliseerd zal worden. Daarnaast zullen er spierversterkende oefeningen gedaan worden zodat de schouder beter gestabiliseerd kan worden.


 

Operatieve behandeling labrumletsel

Indien een conservatieve behandeling onvoldoende effect heeft gehad, dan kan er overgegaan worden op een operatieve behandeling. Door middel van een kijkoperatie zal het gescheurde Labrum worden teruggehecht op het bot. Dit zal gebeuren met behulp van botankers en hechtdraad.

De operatie wordt gevolgd door een intensieve revalidatie. Hierbij zijn de eerste 4 tot 6 weken het meest beperkend omdat de arm dan niet te gebruiken is vanwege het feit dat deze in een sling (soort mitella) gehouden wordt. Het is niet toegestaan om in deze periode auto te rijden. Daarnaast is er een grote beperking ten aanzien van huishoudelijke taken en dergelijke.

Na ongeveer 6 weken mag de arm weer rustig belast worden en zal er begonnen worden met het opbouwen van de functie van de schouder. Na ongeveer 3 a 4 maanden is de schouder goed te gebruiken bij onderhandse bewegingen. Het kan ongeveer een half jaar duren voordat de functie van de schouder volledig hersteld is. De revalidatietijd voor bovenhandse sporters ligt rond de 6 a 9 maanden.

 

Benige Bankart Laesie

Een schouderluxatie kan 1 van de oorzaken van een beschadiging aan de kraakbeenring zijn. Hierbij geldt dat als het inwerkende geweld groot is er meer kans is dat het bot breekt. Op latere leeftijd neemt de botsterkte af. Daarom zal bij oudere mensen met een luxatie van de schouder eerder een breuk van het bot aan de voorrand optreden. Het kapsel en de kraakbeenring blijven hierbij intact. Als deze breuk groot is en het losse fragment niet goed op zijn plek ligt dient dit met een operatie vastgezet te worden.

Als er sprake is van blijvende instabiliteit van de schouder waarbij het stuk bot van de kom los ligt, dient er een andere operatie plaats te vinden dan wanneer er schade aan de weke delen is. De operatie waarbij het stuk bot met aanhechtende pees gebruikt wordt om de schouder weer goed te stabiliseren wordt een Bristow of Latarjet operatie genoemd.

Wanneer het stukje bot langere tijd niet vastzit kan het bot na verloop van tijd broos worden en is het niet meer mogelijk deze terug te zetten. Hierbij moet in dat geval een stuk vitaal bot tegen de rand worden vastgezet om de kom weer een normale grootte te geven. De operatietechnieken die hiervoor beschreven worden maken gebruik van het stuk bot dat aan de voorkant van het schouderblad vast zit, het zogenoemde processus coracoideus.

De resultaten van deze operatie zijn goed. Het herstel en de revalidatie zijn vergelijkbaar met de kijkoperaties zoals deze beschreven zijn bij de kraakbeenring. In principe is het mogelijk weer terug te keren op sportniveau.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL