backgroundtop
Logo van deschouders.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE SCHOUDERS / GEBROKEN BOVENARM

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

GEBROKEN BOVENARM (humerusfractuur)

 

Breuk van het bovenste deel van de bovenarm (proximale humerus)

 

Door een val op de schouder of een val met gestrekte arm kan een gebroken bovenarm ontstaan.

Symptomen bij gebroken bovenarm:

Pijn, zwelling en actieve bewegingsbeperking schouderregio

Onderzoek en diagnose bij gebroken bovenarm:

Röntgenfoto

Conservatieve behandeling gebroken bovenarm:

Meestal kan een breuk van de bovenarm vanzelf herstellen. Het is afhankelijk van de exacte positie van de breuk in welke positie deze moet herstellen.

Operatieve behandeling gebroken bovenarm:

Er zijn diverse indicaties voor een operatieve behandeling. Het uitgangspunt is om de schouder oefenstabiel te maken.

Er kan een breuk in het bovenste deel van de bovenarm (humerus) ontstaan, als gevolg van een directe val op de schouder of een val die met gestrekte arm wordt opgevangen ontstaan. Het laatste komt nogal regelmatig voor bij oudere mensen waarbij dan een inclavatiefractuur (breuk waarbij de boteinden in elkaar zijn geperst) van het bovenste deel van de humerus ontstaat.

 

Symptomen gebroken bovenarm

Pijn, zwelling en een actieve bewegingsbeperking van de schouderregio zijn tekenen die op een fractuur kunnen wijzen.

Onderzoek en diagnose bij gebroken bovenarm

De diagnose kan middels röntgendiagnostiek worden vastgesteld. Hierbij wordt de fractuur geclassificeerd. De fracturen worden ingedeeld op basis van het aantal fragmenten die door de röntgenfoto zichtbaar zijn. De belangrijkste fragmenten waaruit een breuk van de bovenarm kan bestaan zijn de humerusschacht, het caput humeri, het tuberculum minus en het tuberculum majus.

Aan het tuberculum minus zit de m. subscapularis vastgehecht en aan het tuberculum majus de m. supraspinatus, de m. infraspinatus en de m. teres minor. Bij elkaar vormen deze spieren de rotator cuff spieren, een belangrijke spiergroep voor de functie en de stabiliteit van de schouder. Hierdoor is het begrijpelijk dat een dislocatie kan leiden tot ernstig functieverlies van het schoudergewricht. Als de fractuur dusdanig groot is dan is er dus een mogelijk een indicatie voor een chirurgische behandeling van de fractuur waarbij de breuk gereponeerd wordt.

meniscusscheuren.jpg
Bij een geinclaveerde tweefragmenten-fractuur dan kan deze als stabiel beschouwd worden en bestaat de behandeling uit het dragen van een sling (soort mitella), waarbij snel begonnen wordt met passieve oefentherapie door de fysiotherapeut ter voorkoming van een Frozen Shoulder.

 

De kans op het ontstaan van een doorbloedingsstoornis (avasculaire necrose)  is aanwezig bij vierfragmenten-fracturen en neemt toe in combinatie met bestaande botontkalking (osteoporose). Dit is de reden dat tegenwoordig bij oudere mensen met een dergelijke fractuur veelal direct gekozen wordt voor een hemiprothese (gedeeltelijke prothese) om de humeruskop te vervangen. Het voordeel hiervan is onder andere dat een oefenstabiele situatie gecreëerd wordt, waardoor de nabehandeling door de fysiotherapeut beter kan geschieden.

 

Breuk van de bovenarm (humerusschacht)

Door de uitgebreide wekedelen bedekking rondom de humerusschacht komen deze fracturen met name voor bij letsels waar veel kracht bij komt kijken. In ongeveer 20% van de gevallen treedt een uitval op van de zenuw  (nervus radialis) met als gevolg dat de hand niet goed meer geheven kan worden. Dit komt door het verloop van de zenuw in de bovenarm. Gelukkig blijkt meer dan 90% een neuropraxie (kneuzing van de zenuw), waarbij het herstel binnen enkele maanden spontaan plaatsvindt.

 

Conservatieve behandeling gebroken bovenarm

Meestal kan een humerusschachtfractuur conservatief behandeld worden. Het is afhankelijk van de exacte positie van de fractuur in welke positie de bovenarm moet herstellen. De meest toegepast conservatieve behandelmethoden zijn de ‘hanging cast’, de U-spalk en de functionele brace.

 

Indicaties voor de hanging cast zijn de gedisloceerde, verkorte humerusschachtfracturen, met name de schuine en spirale fracturen. Hanging cast is gecontraindiceerd bij dwarse humerusschachtfracturen. Het principe waar de hanging cast op berust is op de repositie van de fractuur door de werking van de zwaartekracht. Het is hierbij belangrijk dat de patiënt continu in verticale positie blijft. De hanging cast is een lichtgewicht bovenarmgips met de elleboog in 90 graden. De sling (soort bandage om de nek) moet op meerdere plaatsen aan het gips gefixeerd kunnen worden. De nazorg van deze behandeling is intensief met het oog op standsafwijking van de fractuur. Een stand naar voren of naar achter kan gecorrigeerd worden door de lengte van de sling te varieren. Een dispositie naar binnen of buiten kan gecorrigeerd worden door het fixatiepunt naar voor of achter te verplaatsen. In de eerste fase moet er wekelijks controle door middel van een röntgenfoto gedaan worden. Als de fractuur goed gefixeerd is kan er overgegaan worden op functional bracing.

 

 

meniscusscheuren.jpg
Indicatie voor een U-spalk is de acute behandeling van de humerusschachtfractuur met minimale verkorting. De U-spalk wordt aangelegd aan de binnen en buitenzijde van de humerus. De spalk loopt van de oksel, rond de elleboog en over de buitenzijde van de bovenarm en over het schouderdakje. Net als de hanging cast wordt de U-spalk meestal na ongeveer 2 weken vervangen door functional bracing.

 

Een indicatie voor functional brace is de acute immobilisatie van humerusschachtfracturen en de uitgestelde eerste behandeling na 1-2 weken van de hanging cast of U-spalk. De humerus brace is een kunsstof spalk die bestaat uit twee helften welkke door middel van strips circulair met elkaar verbonden zijn. Repositie van de fractuur wordt door een circulaire wekendelen compressie bewerkstelligd. Hierbij moet de patiënt zoveel mogelijk in verticale positie zijn omdat de zwaartekracht de repositie mogelijk maakt.

Het voordeel van functional brace is dat de schouder en de elleboog niet geïmmobiliseerd worden. Het is bij deze behandeling wel belangrijk dat de patiënt goed met de klacht omgaat.

 

 

Operatieve behandeling gebroken bovenarm

Indicaties voor operatieve behandeling van humerusschachtfracturen:

 • Open fractuur
 • Geassocieerd vasculair letsel
 • ‘Floating elbow’ (geassocieerde onderarm fractuur)
 • Etage fractuur
 • Pathologische fractuur
 • Bilaterale humerus fractuur
 • Humerusfractuur bij polytrauma patiënten
 • Nervus radialis uitval na repositie
 • Neurologische uitval na penetrerend letsel
 • Fracturen met onacceptabele dislocatie (groter dan 3cm verkorting, meer dan 20graden angulatie)
 • Intra-articulaire uitbreiding

 

De opzet van de operatie is een oefenstabiele situatie te creeren met herstel van anatomie. De indicatie om tot een operatieve behandeling over te gaan dient goed overwogen te worden, aangezien het aantal complicaties van operatieve behandeling ten opzichte van conservatieve behandeling veel hoger ligt, wat vooral bepaald wordt door het ontstaan van pseudoartrose en infecties. Ook kan er een zenuwbeschadiging optreden.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL